Referinţe:  Silviu B. Moldovan
           Dacă în anii `70-`80, deseori, reprezentanţii culturii româneşti (inclusiv     anticomunişti), aidoma „prietenului din Varşovia” de mai târziu, se declarau     dezamăgiţi de reducerea cărţii la stadiul de marfă, în magazinele occidentale,     astăzi avem de-a face, în Romania, cu un fenomen şi mai regretabil, anume     mercantilizarea excesivă a producţiei editoriale.
           În acest context, prestaţia editurii bucureştene Mica Valahie mi se pare una
    cu totul remarcabilă (fără a fi singulară, în peisajul editorial romanesc). Dragos-     tea pentru cartea de cultură, de istorie în special, alături de profesionalismul şi
    exigenţa editorială, contribuie decisiv la păstrarea unei linii editoriale de ţinută.
    Mica Valahie este unul din locurile în care ştii că poţi oricând găsi lucrări noi de     valoare şi, în egală măsură, că poţi avea discuţii culturale, neviciate de spiritul     predominant mercantil al vremii. Nu este deci, deloc surprinzător faptul că autori
    de mare prestigiu preţuiesc colaborarea constantă cu această editură şi cu
    oamenii care au creat-o.

                                                                                            Silviu B. Moldovan - Dr. în Istorie
                                                                      Şef al Serviciului Cercetare, Editare - CNSAS
                                                 (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii)


                  
Esenţa cărţii

Cu fiecare carte aparută la editura Mica Valahie, ne dorim să fixăm în conştiinţa şi spiritualitatea poporului nostru repere care să ne dea forţă şi continuitate, nouă, ca neam.

Centre difuzare
   carte electronică
Centre difuzare
    carte tipărită
SedCom Libris Iaşi
Librăria Orfeu Bucureşti
Librăria Dimitrie Gusti Bucureşti
Catalogedituri.ro