Referinţe:  Prof. Univ. Dr. Gh. Buzatu
           Subsemnatul îmi îngădui să apreciez în mod deosebit activitatea desfăşurată     în cursul ultimilor ani de către Editura MICA VALAHIE din Bucureşti (director:     Doamna Mariana HEROIU). Cum este şi firesc, cel mai temeinic criteriu de     apreciere rezidă în consecvenţa Editurii pentru adoptarea şi respectarea unui     program cultural la nivel naţional, preocuparea netăgăduită pentru tipărirea cărţi     clasice, pentru promovarea unor clasici, pentru imprimarea unor contribuţii de     seamă ale ştiinţei şi culturii. Sub acest aspecte, trebuie apreciată atenţia     deosebită pentru promovarea unor mari autori şi titluri, cu deosebire ilustrând     domeniile literaturii, istoriei şi sociologiei, fapt datorită căreia Editura se bucură     de o mare apreciere în rândul publicului cititor. Este suficient, în acest sens, să     reţinem că, sub egida Editurii, au fost valorificate în tiraje corespunzătoare şi în     condiţii grafice excelente M. Eminescu şi Mircea Eliade, N. Iorga şi N. Titulescu etc.     Nu s-au neglijat literatura memorialistică acoperind istoria veacului XX, după cum     nici colecţiile de documente ale epocii moderne şi contemporane (discursurile     parlamentare 1864-2004, Nae Ionescu sau M. Eliade „în arhivele Securităţii” etc.).     Dintre specialiştii contemporani, Editura s-a îngrijit de valorificarea creaţiilor     profesorilor Ilie Bădescu, Ioan Scurtu, I. Calafeteanu ş.a. În ceea ce mă priveşte,     trebuie să relev cu satisfacţie că am avut fericitul prilej de a colabora excelent cu     Editura „Mica Valahie”, reuşind până în prezent să-i ofer A History of Romanian Oil     (2 volume, 2004-2006), O istorie universală a epocii 1919-1939, mai multe
    volume de documente, iar, cu totul recent, România în ecuaţia păcii şi războiului     în cuprinsul secolului trecut.
           Sintetizând, se impune a remarca aceste două elemente esenţiale: Editura     „Mica Valahie” a reuşit deja să reprezinte, în peisajul editorialist contemporan, o     „voce distinctă”, să reprezinte ori să acopere o „cale proprie”, iar pe de altă parte,     dată fiind calitatea colaboratorilor reuniţi şi a titlurilor trimise pe piaţă, să se     confunde, netăgăduit, cu diversitate, temeinicie şi originalitate.
           Sunt motive şi criterii serioase de apreciere, ce recomandă Editura „Mica     Valahie” printre case editoriale distincte şi pretendente cu temei la acordarea şi     recunoaşterea normelor CNCSIS) pentru perioada viitoare de funcţionare.

                                                                                                     Prof. Univ. Dr. Gh. Buzatu,
                                     CSP I al Centrului de Istorie al Filialei Iaşi a Academiei Române,
                       Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România


                  
Esenţa cărţii

Cu fiecare carte aparută la editura Mica Valahie, ne dorim să fixăm în conştiinţa şi spiritualitatea poporului nostru repere care să ne dea forţă şi continuitate, nouă, ca neam.

Centre difuzare
   carte electronică
Centre difuzare
    carte tipărită
SedCom Libris Iaşi
Librăria Orfeu Bucureşti
Librăria Dimitrie Gusti Bucureşti
Catalogedituri.ro