Referinţe:  Acad. Dan Berindei
           Există în România un mare număr de edituri, dar supuse unei analize multe     corespund unei funcţii reale social-culturale. O editură nu trebuie doar să reprezinte     o sursă de venituri, ci şi să aducă un aport societăţii. Editura "Mica Valahie" mi se     pare că a trecut acest test în deceniul ei de existenţă.
           Profilul editurii "Mica Valahie" este dat de istorie şi sociologie, ea ajungând să     desfăşoare o activitate reprezentativă în aceste domenii. Multe din realizările ei     editoriale sunt lucrări importante, care îmbogăţesc în mod pozitiv literatura de     specialitate din domeniul în cauză. Apreciez şi faptul că editura nu a urmat o linie     tematică "închistată"; dimpotrivă, ea reprezintă un teren de libere dezbateri, în care     autorii îşi manifestă opţiunile şi nu sunt supuşi unei "linii ideologice". Totodată,     publicaţiile Editurii "Mica Valahie" sunt de un nivel corespunzător, oferind o bogată     informaţie, dar şi o judecată întemeiată pe ştiinţă şi nu pe improvizaţie. Este de     apreciat şi nivelul artistic şi tehnic al tipăriturilor acestei edituri.
           În concluzie, editurii "Mica Valahie", cu o bogată activitate, corespunzătoare     normelor CNCSIS, i se cuvine, în următoarea perioadă de funcţionare, întreaga     apreciere şi recunoaşterea activităţii ei pozitive, deoarece reprezintă o componentă     marcantă şi serioasă a domeniului editorial.

                                                                                                     Acad. Dan Berindei,
                                                                    Vicepreşedinte al Academiei Române,
                                         Preşedinte al Secţiei de Istorie a Academiei Române


                  
Esenţa cărţii

Cu fiecare carte aparută la editura Mica Valahie, ne dorim să fixăm în conştiinţa şi spiritualitatea poporului nostru repere care să ne dea forţă şi continuitate, nouă, ca neam.

Centre difuzare
   carte electronică
Centre difuzare
    carte tipărită
SedCom Libris Iaşi
Librăria Orfeu Bucureşti
Librăria Dimitrie Gusti Bucureşti
Catalogedituri.ro