Referinţe:  Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU
                                             Mica Valahie, o editură de mare ţinută !

           Editura Mica Valahie este una dintre editurile cele mai reprezentative pentru o     categorie de cărţi şi de autori de incontestabilă relevanţă în câteva domenii ale     ştiinţelor societăţii : sociologie, istorie, geoistorie, geopolitică etc. Editura a
    publicat cărţi semnate de Ion Scurtu, Gheorghe Buzatu, Ilie Bădescu, Oscar     Hoffman, Gheorghe Şişeştean, tratate, dicţionare, enciclopedii, atlase, ceea ce     atestă capacitatea managerială a directorului ei, forţa echipei sale de lucru,     capacitate economică, adică toate acele trăsături care conferă unei edituri valoare     competitivă. Câteva dintre lucrările editate, precum « Dicţionarul de sociologie     rurală », de peste 500 de pagini, sau « Tratatul de sociologie rurală », de peste     600 de pagini, sunt lucrări care grupează autori din toate centrele academice     importante ale ţării : Cluj, Bucureşti, Oradea, Timişoara, Braşov, Iaşi, Craiova.     Editura se consacră, iată, prin reprezentativitatea domeniilor, a autorilor şi prin     magnitudinea ariei academice de recrutare a autorilor. Deşi nu are forţa     economică a marilor case de editură, Editura Mica Valahie reuşeşte să se     legitimeze ca o editură de înaltă reprezentativitate şi de mare cuprindere. Ea se     legitimează nu neapărat prin puterea sa economică, ci, în primul rând, prin     calitatea autorilor, prin valoarea cărţilor editate, prin persistenţa pe piaţa cărţii de     ştiinţe istorice, sociologice şi politologice, spre deosebire de alte edituri care nu     reuşesc să treacă de pragul efemeridelor. Editura Mica Valahie reuşeşte să     editeze carte ştiinţifică românească de peste 15 ani. Calificativul care i se     potriveşte decurge din cărţile care o legitimează, din energia managerului şi a     echipei sale. Recomandăm ca această editură să fie inclusă în categoria editurilor     atestate CNCSIS.

                                                                                                     Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU


                  
Esenţa cărţii

Cu fiecare carte aparută la editura Mica Valahie, ne dorim să fixăm în conştiinţa şi spiritualitatea poporului nostru repere care să ne dea forţă şi continuitate, nouă, ca neam.

Centre difuzare
   carte electronică
Centre difuzare
    carte tipărită
SedCom Libris Iaşi
Librăria Orfeu Bucureşti
Librăria Dimitrie Gusti Bucureşti
Catalogedituri.ro