Referinţe:  Conf. Univ. Dr. Gheorghe ISCRU
           Editura Mica Valahie, înfiinţată în anul 2001, cu sediul în Bucureşti, s-a remarcat     de-a lungul timpului prin publicarea a numeroase cărţi ştiinţifice de referinţă din     diferite domenii, cu precădere de istorie şi sociologie, cu autori de notorietate.     Cărţile sunt documentate şi analizate cu acribie şi profesionalism, multe din     colecţiile de documente fiind inedite, atât din arhivele româneşti, cât şi din     străinătate.
           Prin întreaga sa activitate editorială a reuşit să aducă o contribuţie importantă     pentru istoria noastră modernă şi contemporană, făcând posibilă o confruntare     temeinică şi argumentată pentru fenomenul istoric şi politic.
           Pe lângă calitatea ştiinţifică este de remarcat şi acurateţea textului tipărit cu o     prezentare grafică elegantă.
           Prin prisma acestor considerente, recomand ca Editura Mica Valahie să facă     parte din rândul editurilor acreditate CNCS pentru domeniul Istorie şi memorie     culturală.

                                                                                                     Conf. univ., dr. în istorie
                                                                                                            Gheorghe ISCRU                  
Esenţa cărţii

Cu fiecare carte aparută la editura Mica Valahie, ne dorim să fixăm în conştiinţa şi spiritualitatea poporului nostru repere care să ne dea forţă şi continuitate, nouă, ca neam.

Centre difuzare
   carte electronică
Centre difuzare
    carte tipărită
SedCom Libris Iaşi
Librăria Orfeu Bucureşti
Librăria Dimitrie Gusti Bucureşti
Catalogedituri.ro